MATURA 1978. - 2008.

Proslava 30 godina mature

Hotel Delfin Bijela 09. avgust 2008.

Ranko ńĆabrilo