MATURA 1978. - 2008.

Proslava 30 godina mature

Hotel "Delfin" Bijela 09.08.2008.

55
56
57
58
59
60
61
62
63
Naslovna strana